Jakub Gomułka – dr, opiekun naukowy • PhD, supervisor.

Justyna Figas-Skrzypulec – mgra, pomysłodawczyni • MA, initiator.

Jakub Palm – lic., pomysłodawc* i grafi* • BA, initiator and graphic designer.

Adrianna Płoskonka – mgra, pomysłodawczyni • MA, initiator.

Wojtek Wilk – współpracownik • co-operator.

Reklamy