Grafy argumentacyjne Optimum Pareto to grywalny system zapisu i łączenia konstruktywnych dyskusji. Uczestniczki i Uczestnicy debatują na temat dowolnej tezy i za pomocą grafów zapisują połączenia argumentacyjne w swoich wypowiedziach. Gracz lub Graczka do dyspozycji posiada szereg narzędzi, które pozwalają Jemu lub Jej, Oponentce lub Oponentowi oraz całej Społeczności oceniać trafność argumentów i modyfikować je wychodząc z błędu.

Wydaje się, że za każdym razem, kiedy staramy się kogoś przekonać, musimy od nowa posługiwać się pewnymi powtarzalnymi w danym zagadnieniu argumentami. Jest to wysoce czasochłonne, mało precyzyjne, pozwala stosować fałszywe lub ideologicznie motywowane przesłanki i często prowadzi do pomijania błędów. W dzisiejszym świecie wiele koncepcji może być zbyt skomplikowanych dla nawet średnio zorientowanego w temacie człowieka, jednak można je przedstawić za pomocą grafów retorycznych; w ten sposób jesteśmy w stanie poznać przesłanki prowadzące do konkluzji bez znajomości wszystkich poszczególnych kroków, wraz z ich bogatym kontekstem. Taki system ma potencjał usprawnić klasyczną komunikację międzyludzką, a nawet taką wspomaganą przez sztuczną inteligencję

Udział nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.


Prowadzenie


Optimum Pareto

Reklamy