Wszyscy i wszystkie kochamy postaci występujące w dziełach popkultury. Utożsamiamy się z ich historią, rozpatrujemy ich poczynania. A może to my nimi jesteśmy? Filozofikon 2. Konwent i konferencja naukowa to okazja, by to udowodnić w drodze konkursu!

Niezależnie od podziałów fantasy/sci-fi, bohaterki(-owie)/złoczyńczynie(-y) czy innych, macie absolutną dowolność w wyborze odwzorowywanych postaci – lecz pamiętajcie, by nie wnosić ze sobą przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.

Jeśli wygłaszacie prelekcję albo prowadzicie inną konwentową atrakcję – tym bardziej cosplayujcie! Immersyjne przeżycia gwarantowane!

Zgłoszenia do konkursu cosplay wysyłajcie poprzez poniższy formularz do 7 maja 2017 roku. Przypominamy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Do zobaczenia na Filozofikonie 2!

• • •

We all love characters from pop-cultural pieces. We identify with them, we ponder their actions. Or, maybe, we are them. ‘PhilosophyCon 2: Fan Convention and Academic Conference’ is an opportunity to prove it in a contest!

Fantasy/sci-fi, hero(ine)/villain divisions aside, you have an absolute freedom of character choice—yet remember not to bring any items commonly assumed as dangerous and/or hazardous.

If you are delivering a presentation or providing other convention-specific attraction—feel even more encouraged to cosplay! Immersive sensations guaranteed!

Register for the contest by filling in the form below till 7 May 2017. Be reminded that participation is free of charge.

See you at ‘PhilosophyCon 2’!


Reklamy