Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII ma zaszczyt zaprosić na drugą edycję „Filozofikonu”, która odbędzie się 13–14 maja 2017 roku w Krakowie. Jest to wydarzenie o unikalnym charakterze, łączące elementy właściwe dla konferencji naukowej (prelekcje przygotowane przez Badaczy akademickich i Badaczki akademickie) z atmosferą zlotu Fanek i Fanów popkultury (konkursy, gry, cosplay, gadżety, warsztaty tematyczne).

Do zgłaszania wystąpień zapraszamy wszystkich Adeptów i Adeptki filozofii i nauk pokrewnych – Profesory i Profesorów, Doktorów i Doktory, Doktorantki i Doktorantów oraz Studentów i Studentki. Proponujemy refleksję zarówno nad tym, w jaki sposób filozofia jest w stanie analizować kulturę popularną, jak i nad tym, czy Twórczynie i Twórcy popkultury sami wkładają w swoje dzieła filozoficzne treści.

Zakres tematyczny prezentacji jest niemal nieograniczony! Interesują nas wszelkie typy utworów i aktywności właściwych dla kultury popularnej: filmy i seriale, powieści i opowiadania, gry wideo i gry planszowe, muzyka, koncerty i teledyski, jak również gatunki z pogranicza różnych dziedzin sztuki (komiksy, gry paragrafowe, powieści wizualne, street art, moda…) i działania fanowskie (konwenty, fanfiki, fankluby, zachowania i twórczość fanowska w Internecie, LARP-y itp.). Jesteśmy otwarci na analizy z punktu widzenia każdej subdyscypliny filozoficznej. Poniżej przedstawiamy możliwe konfrontacje filozoficznych ram teoretycznych z tematyką popkulturową, jednocześnie będąc pewni, że zostaniemy zaskoczeni zupełnie innymi.

 • Narzędzia ontologiczne pisarzy i pisarek.

 • Czy religie światów fikcyjnych są klonami religii rzeczywistych, a może bywają tak różne, że przydałaby się nowa gałąź filozofii religii?

 • Tekściarze i tekściarki jako filozofowie człowieka.

 • W jaki sposób eutopie i dystopie odzwierciedlają aktualne stanowiska w filozofii polityki?

 • Dzieła popkultury jako eksperymenty myślowe.

 • Popkulturowe wizerunki nauki i postępu a filozofia nauki, przyrody i umysłu.

 • Czy kultura popularna wnosi coś do klasycznych filozoficznych ujęć wielkich tematów społecznych, jak wojna, tolerancja, sprawiedliwość itp.?

 • Teatr, rytuał, edukacja, rozrywka… – czemu służą spotkania fanowskie?

 • Konserwatywne i emancypacyjne przesłania w popkulturze.

 • Filozoficzne ujęcia przynależności i wykluczenia a stereotypy i przemoc w fandomach (seksizm, rasizm, niedostępność niektórych aktywności ze względu na koszty etc.).

 • Problemy fantastyki z językiem i poznaniem – czy obcy mogą być naprawdę i radykalnie Inni?

Zew ustał. Dziękujemy za liczne zgłoszenia; oczekujcie rozstrzygnięcia!

Do zobaczenia na Filozofikonie 2!

• • •

The Student Association for Philosophical Studies at the Pontifical University of John Paul II in Krakow has the honour of inviting you to the 2nd edition of PhilosophyCon, which is taking place in Krakow, Poland, on 13–14 May 2017. It is a unique event combining the elements typical of academic conferences (presentations delivered by researchers) with the atmosphere of pop culture fan conventions (contests, games, cosplay, gadgets, and workshops).

We invite all scholars and students of philosophy as well as related disciplines to submit presentation abstracts. We would like not only to reflect on how philosophy is able to analyse popular culture but also to ask if pop-cultural authors are philosophers themselves by including philosophical content in their pieces.

There is an almost infinite range of topics you can propose for our conference (and convention!). We are interested in all types of pop-cultural works, genres and activities, including cinema, TV series, novels, short stories, video games, board games, pieces of music, concerts, music videos, as well as ‘borderline’ types of artworks (comics, gamebooks, visual novels, street art, fashion…), and fan activities (conventions, fan fiction, fan clubs, fandom creativity and behaviour on the Internet, LARPs, etc.). Analyses made from the point of view of any philosophical subdiscipline are all welcome. To inspire you, we present some possible ways of confronting philosophical frameworks with the subject-matter of popular culture below. Of course, we are sure you are going to surprise us with your own ideas.

 • Writers’ ontological tools.

 • Are fictional religions merely clones of the real ones or are they so different they need a new philosophy of religion?

 • Songwriters as philosophical anthropologists.

 • How do eutopias and dystopias reflect current opinions among political philosophers?

 • Works of pop culture as thought experiments.

 • Pop-cultural portrayals of science and progress vs. philosophy of science, of nature, and of mind.

 • Does popular culture contribute anything to the classic philosophical theories about the great social topics such as war, toleration, justice, etc.?

 • Theatre, ritual, education, entertainment… What are fan meetings for?

 • Conservative and emancipatory messages in pop culture.

 • Philosophical presentations of belonging/exclusion and stereotypes/violence in fandoms (sexism, racism, classism/economic exclusion).

 • Can aliens or fantastic species/races be truly and radically Others? Do fantasy and SF have problem with epistemology and philosophy of language?

The Call ceased. Thank you for your numerous submissions; look forward to the outcome!

See you at ‘PhilosophyCon 2’!