Za powstaniem filmu, komiksu lub innego wytworu popkultury stoją całe zastępy Istot. Nie inaczej jest z wydarzeniami; Wolontariuszki i Wolontariusze są potrzebni na Filozofikonie 2. Konwencie i konferencji naukowej!

Współtwórzcie z nami jedną z najbardziej nowatorskich imprez na fandomowym i akademickim horyzoncie. Poza fantastycznym (pun) doświadczeniem oferujemy nieustającą wdzięczność! I upominki. I zaświadczenia. Tymi ostatnimi Fani i Fanki utworzą lub powiększą swoją kolekcję trofeów ze wspierania konwentów, zaś Akademiczki i Akademicy z powodzeniem wykorzystają je w swoich przygodach stypendialnych. Wymagana jest pełnoletność.

Dołączcie do nas, wypełniając poniższy formularz do 7 maja 2017 roku.

Do zobaczenia na Filozofikonie 2!

• • •

There are whole legions of beings behind the making of a film, comic, or other popcultural work. Events are no different; volunteers are required at ‘PhilosophyCon 2: Fan Convention and Academic Conference’!

Create with us one of the most innovative gatherings in the fandom and academic landscape. Fantastic (pun) experience aside, we offer you perpetual gratitude! And gifts. And certificates. With the latter, fans can start or expand their collection of convention support trophies, while scholars may use those documents in their scholarship adventures successfully. To volunteer, you have to be at least 18 y.o.

Join us by filling in the form below till 7 May 2017.

See you at ‘PhilosophyCon 2’!


Reklamy